appartement

La riera

 

Bij aankomst is een borg verplicht, dit om te voorkomen dat er vernield word,

deze word bij vertrek na controle direct teruggeven aan huurder.


Hoogte van de borg is € 300,00


Bij een groep van alleen jongeren word de prijs aangepast, informeer hier naar bij de eigenaar.FWT Homepage Translator

ALGEMENE VOORWAARDEN:  
Omdat het stroomverbruik van de appartement  bij de huur inbegrepen is,
vragen wij de gasten om zuinig om te gaan  met de energie.  
U mag gebruik maken van alle zaken die zich in en het appartement bevinden, of erbij horen.
Wij vragen u om zorgzaam om te gaan met  de voorwerpen en het meubilair in en om het appartement .
De gast is verplicht het gehuurde en de onmiddelijk omgeving daarvan te houden in nette en ordelijke staat.             
Afval dient ten alle tijden te worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde vuilnisbakken, uw huishoudelijk afval kunt u in een zak in de diverse containers in de straat kwijt. 

Het is verboden artikelen zoals hygienisch verband, babyluiers, dweilen ed. door de closetpot te spoelen. 
Waneer er gebruik word gemaakt van de Barbecue, word u verzocht om alles op te ruimen en de plek schoon achter te laten.                                      
De huurders/ gasten zijn aansprakelijk voor de schade die door hen, medehuurders of gasten van het appartement is ontstaan.
Het is niet toegestaan meer personen in het appartement  te laten overnachten. Geld ook voor kinderen.
De eigenaar behoudt zich het recht voor om ten alle tijden het appartement  te betreden ten behoeve van controle en inspectie. 
Het appartement is uitgerust met meubelen en andere benodigheden, Het geheel dient door de (mede ) recreant in dezelfde toestand en staat van netheid gehouden en achtergelaten te worden als op de dag van aankomst.  

HUISDIEREN
Huisdieren  zijn alleen toegestaan als daar vooraf met de verhuurder afspraken over zijn gemaakt. 
Eigenaren van huisdieren dienen ervoor te zorgen dat deze op geen enkele wijze overlast bezorgen aan de medebewoners van het complex. 
Het is verplicht dat honden en katten een vlooienband dragen en of vrij zijn van ongedierte.
Pittbullachtige honden worden niet toegelaten.


BEPERKING VAN OVERLAST
Tussen 23.00 en 07.00 uur moet het rustig zijn.

Als bewoners van het complex politie bellen voor overlast tussen 23.00 en 7.00, en deze komt langs loopt u kans op een fikse boete.
Overigens zorgt men er in het algemeen voor dat bij het gebruik van radio, televisie of een ander muziekinstrument of geluidsproducerende apparatuur geen hinder door andere bewoners uit het complex wordt ondervonden. Hetgeen ook voor de buitenruimten geldt.
De eigenaar van het appartement  zal bemiddelend optreden in geval van vermeende overlast. 
In alle overige gevallen van overlast waarover specifieke regels in het huishoudelijk regelement zijn opgenomen, zal het management indien nodig optreden.
De eigenaar behoudt zich het recht voor om vanaf 08.00 uur ( schoonmaak) werkzaamheden rond de accomodatie te (laten) verrichten.
Het is mogelijk dat tijdens het verblijf (onderhoud) werkzaamheden op het complex of aan de accomodatie worden uitgevoerd, zonder dat zal kunnen leiden tot een recht op enige vergoeding ter zake daarvan. 
De eigenaar zal overlast zoveel mogelijk vermijden dan wel te beperken.
AANSPRAKELIJKHEID
De eigenaar is niet aansprakelijk voor schade en letsel ontstaan als gevolg van het verblijf op hun terrein 
Schadeclaims voortvloeiende uit geluidsoverlast veroorzaakt door derden.
Mondelinge of telefonische verstrekte inlichtingen.
Onklaar raken en/of buiten gebruik zijn van technische apparatuur, faciliteiten en/of voorzieningen.
AANKOMST EN VERTREK
Op de dag van aankomst staat de kamer, het appartement  vanaf 16.00 uur tot uw beschikking.
Bij vertrek verzoeken wij u het appartement voor 11.00 te verlaten.
Het appartement , word na vertrek schoongemaakt.
Gasten dienen het appartement bezemschoon achter te laten, ook geen afwas laten staan.
Dit word direct tijdens het schoonmaken gecontroleerd, dus bij het vertrek.
De sleutel van het vakantieappartement word bij aankomst en vertrek door eigenaar overhandigd.